24 de nov. 2013

Qui diu que les nenes no volen ser enginyeres!!!!!

Faig una doble lectura d'aquest anunci. 

La primera és la gosadia d'aquesta empresa (http://www.goldieblox.com/) per trencar tòpics en els anuncis publicitaris sobre joguines: és original, divertit i amb un missatge molt clar. 

La segona lectura que en faig, és que encara ens queda molt camp per córrer a les dones en el món de la ciència i la tecnologia, així com també en el de la direcció, la política, la literatura, ... 

Hem avançat però encara continuem en percentatges molt baixos d'inserció de la dona en aquests camps professionals. Sheryl Sandberg a "Lean In" ho deixa molt clar dient que "...Warren Buffett ha afirmado en numerosas ocasiones que uno de los motivos de su enorme éxito era que solo competía con la mitad de la población." I aquesta afirmació ens hauria de fer reflexionar. 

1 de nov. 2013

Actitud Emprenedora versus Muntar Una EmpresaCrec que seria molt ingenu pensar que tots els educadors saben que els dos conceptes del títol no són el mateix; m'equivoco? 

Jo també els confonia, i això era per la ignorància sobre un dels conceptes: no sabia què volia dir actitud emprenedora. L'altre el tenia molt clar, més que res, per la meva formació. I el millor per combatre la ignorància (tinc una amiga que diu que la ignorància és molt agosarada),  és informar-te, llegir, contrastar opinions,... només així pots aprendre i comprendre sobre qualsevol concepte. I avui en dia, només qui vol és un ignorant!

I aquí una dada important, per entrar en debat, contrastada científicament, només entre el 3 i el 5% dels nostres alumnes acabaran creant una  empresa, com la tenim entesa tots plegats; ergo, per què tanta febre amb l'emprenedoria? Té sentit?

L'emprenedoria és una competència (segons la OCDE ha de ser bàsica), i com a tal, té lligades unes habilitats i unes actituds. Dins del nostre currículum (la llei no l'explicita com a tal) es correspondria amb la competència Autonomia i Iniciativa Personal. És una competència transversal (quina por!), i, com totes les competències, hem d'aconseguir que els nostres alumnes siguin competents en aquesta competència... sembla un embarbussament, oi?  Doncs, tot i que ho sembli, hem d'incorporar dins de les nostres aules activitats d'aprenentatge que portin a fer els alumnes més competents en totes i cadascuna d'elles.

Però què vol dir exactament aquesta competència? Podria donar-vos molta bibliografia sobre el tema, però no ho faré. Educar en la competència d' Autonomia i Iniciativa Personal, traduït en el nostre llenguatge correspondria a que els nostres alumnes haurien de ser : (Extret del document Aprendre a Emprendre del Fòrum Impulsa)
  • capaços per configurar la identitat personal
  • capaços per reflexionar i assumir amb responsabilitats les conseqüències dels actes
  • capaços per transformar idees en actes
  • capaços per planificar i gestionar projectes vitals i professionals
  • capaços per generar canvi en innovació en qualsevol entorn

I quin són els indicadors que hauríem de tenir en compte per observar aquesta competència?
  • Autonomia Personal: treballant l'autoestima, el talent individual, la presa de decisions, la resolució de problemes, l'esperit  de superació, ...
  • Lideratge: la comunicació, la direcció d'equips, l'assumpció de riscos, l'entusiasme, la implicació,...
  • Innovació: reconèixer problemes reals, donar solucions creatives, generar canvi, planificar i portar a terme projectes, treballar amb visió de futur,...
  • Habilitats Empresarials: traduir una idea en model de negoci, gestionar sosteniblement els recursos dels que disposen, actuar amb responsabilitat social i sentit ètic, utilitzar estratègies de màrketing,... 

Després de tot això: ens imaginem oferir una optativa que es digui Aprendre a Aprendre? O Social i Ciutadana? O Artística i Cultural?  I una optativa que es digui competència en autonomia i iniciativa personal o sigui Emprenedoria? Suposo que la resposta és negativa!

Us proposo un repte: No ens veiem en cor, dins de cadascuna de les nostres disciplines,  de treballar aquestes capacitats amb aquests indicadors? I no em serveix: "És que ja ho fem!!!!!" No!!! (hauríem de tenir una petita descàrrega elèctrica cada vegada que ho diem). Hem de crear entorns d'aprenentatge dins l'aula (compte que fora de  l’aula ja s’estan creant!!!) que portin a assolir aquesta competència.

Repenseu activitats d'aula que facilitin :
- treballar a partir de problemes reals (hem d'evitar el que l'Alfons Cornella diu com a factor PQS:  "¿pa que sirve?" i que els alumnes no s’ho qüestionin!), fet que implica rastrejar el nostre entorn i fer-los ser més conscients del que succeeix al seu voltant.
- trobar solucions creatives, innovadores i diferents a la resolució d'aquests problemes; incorporar en el nostre llenguatge la pregunta : "I per què no?", treballar el pensament lateral, el pensar fora la caixa, ...
- compartir les solucions, qüestionar-les i incorporar allò que sigui més interessant dels altres: cal treballar el pensament crític, tot el que implica el co: co-operatiu, co-mpartir, co-crear, co-l.laborar,... 
- fer-ho visible i comunicar-ho: blocs, wikis, portar-ho a institucions públiques o privades donant solucions als problemes reals, ...

Us asseguro que treballant i incorporant dins de les vostres disciplines aquests 4 punts, estareu treballant la competència emprenedora (...i sense necessitat de passar per una optativa d'Emprenedoria!!!). Les competències, especialment, les transversals, les hem d'incorporar dins de la nostra pràctica habitual, en cadascuna de les nostres matèries. I no tingueu por de no fer el “vostre contingut”: l’estareu treballant i a més, d’una forma significativa pels nostres alumnes.

Això sempre ho diu Pericles (fundador del projecte Valnalón) que necessitem alumnes amb actitud emprenedora, tant dins de l’Administració Pública, dins de les ONG, dins de les empreses,... i evidentment, també emprenent. Si aconseguim persones amb aquesta actitud, seran capaces de canviar el món.

I us plantejo un altre repte: heu pensat treballar en clau repte-solució juntament amb d'altres disciplines? La multidisciplinarietat en els equips, genera solucions molt més riques (les innovacions a l’empresa venen des de la suma de dues vessants: l’experiència en el sector més l’experiència d’altres sectors). Què volem l'home (en sentit ampli) medieval o l'home renaixentista? Què volem “El gato al agua” o “Els quatre gats”, on la fusió de les disciplines creava uns productes extraordinaris? Estic segura de la resposta que quasi tots heu escollit. Us animo a crear projectes més enllà de les vostres disciplines.

En resum, treballar la competència emprenedora no servei només per muntar empreses, serveix per tenir alumnes que siguin capaços de transformar la nostra societat, fent-la més sostenible des de les tres vessants de la sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental. 

Publicat a:

Papers 4.0
Butlletí de les Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya
Número 32, Octubre 2013