21 de set. 2012

Sumant capacitats: només així emprendrem!

Aquesta iniciativa m'ha cridat l'atenció per vàries coses:

  1. tothom pot emprendre un projecte si hi posa passió
  2. tothom té talent, però s'ha de descobrir.... i no és fàcil...
  3. cal un bon equip per poder desenvolupar els projectes
  4. la comunicació és clau per donar a conèixer els projectes
  5. les xarxes socials poden facilitar aquesta comunicació
i tot plegat farà que les matemàtiques no quadrin i que 2 + 2 = 5 o 6 o 7....


Fins aquí no he dit cap novetat; llegiu qui és l'Anna Vives i què ha fet, i després pregunteu-vos si emprendre és o no una actitud....